Your search results
Posted by Despina Eleonora Triantafilou on February 3, 2022
0

Ακίνητα: Αυξήσεις χωρίς “φρένα” για 25 φόρους και τέλη ακινήτων – Παραδείγματα

Βαγγέλης Δουράκης

Ακριβά μου ακίνητα.

Αν και για τον ΕΝΦΙΑ υιοθετήθηκαν μια σειρά από «φίλτρα» ώστε να μην προκύψουν εκτεταμένες αυξήσεις από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών, δεν συνέβη το ίδιο με τουλάχιστον… άλλους 24 φόρους και τέλη που συνδέονται με τα ακίνητα!

Έτσι, ο λογαριασμός για καθετί που υπολογίζεται βάσει αντικειμενικής θα έρχεται «φουσκωμένος» για περίπου 6 στα 10 νοικοκυριά. Γρήγορα αυτό θα γίνει αντιληπτό από το υψηλότερο ΤΑΠ που θα πρέπει να εξοφληθεί με τους λογαριασμούς ενέργειας. 

Αυτή την στιγμή οι αντικειμενικές αξίες υπολογίζεται πως είναι αυξημένες στο 55% των ζωνών, κατά μέσο όρο κατά 19,5%. Επιπρόσθετα, υπάρχουν επεκτάσεις σε 133 ζώνες με μέση αύξηση 41% και 3.478 νέες εντάξεις, στο 40% των οποίων η μέση αύξηση είναι 26%.

Πόσο αυξάνεται το ΤΑΠ στους λογαριασμούς ενέργειας

Χονδρικά λοιπόν 6 στους 10 ιδιοκτήτες ανά την Ελλάδα θα διαπιστώσουν πως η αντικειμενική του ακινήτου τους είναι ψηλότερη: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Πιο «τσουχτεροί» φόροι και τέλη ειδικά εκείνα που συνδέονται «αυτόματα» με τις υγκεκριμένες αξίες.

Για παράδειγμα κάθε πάροχος ενέργειας πρέπει να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται ύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο υπολογισμός τους γίνεται ως ακολούθως :

Για ΔΤ, ΔΦ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογαριασμού) 365 ημέρες

Για ΤΑΠ : (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογαριασμού) 365 ημέρες

Έτσι, ενώ ένα διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου ορόφου, 220 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το 2021 ΕΝΦΙΑ 279,92 ευρώ, φέτος με τιμή ζώνης που αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ θα πληρώσει χαμηλότερο φόρο – λόγω των «φίλτρων» που έχουν μπει κυρίως σε λαϊκές συνοικίες – και συγκεκριμένα ποσό 198,45 ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 29,05%.

Το ίδιο όμως «λαϊκό» σπίτι, μπορεί να γλίτωσε τον πιο «τσουχτερό» ΕΝΦΙΑ, θα πληρώνει όμως μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας αυξημένο κατά 30% Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)!

Ποιοι είναι οι 25 φόροι που αυξάνονται

Και βέβαια δεν είναι η μόνη χρέωση που βαρύνει τα ακίνητα, καθώς 25 φόροι και τέλη συνδέονται με αυτά!

Το εισόδημα πχ από ενοίκια φορολογείται εάν φτάνει έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%,. Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης είναι 35% και για εισόδημα πάνω από 35.001 ευρώ ο συντελεστής είναι 45%..

Η νομοθεσία προβλέπει φόρους για τα πάντα: Για την κατοχή ακινήτου, την είσπραξης εισοδήματος από αυτό και την μεταβίβαση του. Εισπράκτορας δεν είναι μόνο το δημόσιο άλλα και οι δήμοι σε όλη τη χώρα που συνεχίζουν να εισπράττουν “κατά το δοκούν”, ευφάνταστα “χαράτσια” που έχουν θεσμοθετηθεί (και δεν έχουν επαναξιολογηθεί) εδώ και δεκαετίες!

Χαρακτηριστική εικόνα της αφαίμαξης στην ακίνητη περιουσίας δίνει το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) που καταγράφει τους πάσης φύσεως ισχύοντες φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία που θα πιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους για το 2022.

Οι 25 βασικές περιπτώσεις που αφορούν σε διάφορες περιπτώσεις ιδιωτικών ακινήτων, από φόρους επί του εισοδήματος και φόρους κατοχής ακινήτων έως τέλη κατά τη μεταβίβαση, έχουν ως εξής:

2022: OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Φόροι – τέλη – κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων δείτε τη σχετική κλίμακα 15/35/45,00 %

2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6 %

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 2,20-10,00% *Σε προσωρινή αναστολή

4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν 3% επί αντικειμενικής αξίας

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία Αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης 3 % επί αντικειμενικής αξίας

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσικών & νομικών προσώπων. *Μειώθηκε κατά 10-30% από το 2019, υπό αναθεώρηση για το 2022. Κτίσματα: 2,50-16,25 €/τμ Οικόπεδα: 0,0037-11,25 €/τμ

2. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου αστικής περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 250.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, δείτε την σχετική κλίμακα. Μειώθηκε κατά 10-30% από το 2019, υπό αναθεώρηση για το 2022. Φυσικά Πρόσωπα: 1,5‰-1,15% Νομικά Πρόσωπα: 2,5-5,50‰

3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ (δυνητικά έως 10πλάσιο στους υπερχρεωμένους ΟΤΑ!)

4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσοδων κλπ)

5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός) Γη 5 %, κτίρια 8 %

Γ. Φόροι – τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην ντιπαροχή (υπό αναστολή έως 31.12.2022) 24%

2. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή έως 31.12.2022) 15%

3. Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας Ακινήτων 3%

4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5%

5. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

6. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και 3% επί του ΦΜΑ, β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 7% επί του ΦΜΑ

7. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

Πηγή: Φόροι ακινήτων

Translate: Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings